Det gode liv

berre 1 time frå Bergen

Det er full fart i Fusa, men Fusa er framleis ei litt for ukjend perle for altfor mange. Me vil gjerne dela Fusa med fleire. I Fusa kan du få flotte tomter og bustadar til rimeleg pris, og det berre 1 time frå Bergen. Her på nettstaden finn du oversikt over ledige tomter og bustadar, samt hjelp til å etablere firma i Fusa. Me ser fram til å treffa deg!

Bustadar

Her finn du oversikt over bustadar og framtidige bustadprosjekt til sals i Fusa.

Tomter

Her finn du oversikt over byggefelt, tomter og framtidige tomter til sals i Fusa.

Næring

Her finn du oversikt over arbeidsmarknaden, næringsareal, næringslokale og næringstomter i Fusa.